ติดต่อเรา

     Email :                    tanit@tapee.ac.th
     โทรศัพท์:                 0-7720-4431-2 ต่อ 1101
     ที่ทำการ:                  ห้อง M106 ชั้น 1 อาคาร มิลิทานุช 
                                    มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ  8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000