การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27

โพสต์17 ม.ค. 2560 01:06โดยNareerat Praditsarn
มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" : Thailand 4.0 "Research to Mobilize Society" ในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)