การเข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8

โพสต์9 พ.ย. 2559 00:02โดยNareerat Praditsarn   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2559 00:38 ]
อ.นาตยา แก้ววิเชียร อ.ปัทมา ช่วยพิทักษ์ อ.อุไรวรรณ เอกประยูร ประอาจารย์ประจำณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ชัชกรณ์ บัวแก้ว อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559