การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์8 พ.ย. 2559 22:40โดยNareerat Praditsarn   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 00:58 ]
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)